TRADING CENTER LANE SRL respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor și se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului, oferta și politică firmei. La cererea scrisă a clientului, datele sale personale pot fi șterse din baza de date a vânzătorului.

Datele personale ale clientilor si utilizatorilor vor fi utilizate doar pentru realizarea scopului in care au fost introduse, pentru informari comerciale cu privire la serviciile magazinului online .